Otto Makine
KAMERA KONTROL ÜNİTESİ

INSPECTION SYSYTEM (KAMERA KONTROL)

Şekillenmiş ürünlerin ağız çapları, üründe olabilecek kirlilik ve yırtılmaları ayırarak fire kısmına gönderir. Sağlam ürünler paketleme makinesine aktarılır.