Technical Support Form
You can contact us by filling out the Technical Support Form.
Sizlere Yardımcı Oluyoruz.
Sizlere Yardımcı Oluyoruz.

Teknik Destek, Ajansın, yerel ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek çalışmalar için,
mevcut imkanları çerçevesinde kendi personeli eliyle ya da zorunlu hallerde hizmet alımı
yoluyla; eğitim verme, program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama, geçici uzman personel
görevlendirme, danışmanlık sağlama, lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma gibi
kurumsal nitelikli ve kapasite geliştirici faaliyetlere sağladığı destek türüdür.

Ajans, yerel yönetimlerin başta planlama çalışmaları ile bölge plan ve programlarını uygulayıcı
veya yerel kalkınma kapasitesini artırıcı faaliyetleri ile başvuru sahibi olarak sayılan diğer
kurum ve kuruluşların yerel ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek çalışmaları için,
mevcut imkanları çerçevesinde kendi personeli eliyle ya da zorunlu hallerde hizmet alımı.

Teknik destek faaliyetleri sözleşmenin imzalanmasını müteakip bir ay içerisinde tamamlanır.
Talebin fazla olması, yoğunluk ve başka sebeplerden dolayı, onaylandığı halde bir ay içinde
tamamlanamayan teknik destek faaliyetlerinin uygulama süresi; Ajansın iş yükü, uzman profili
ve çalışma programı göz önünde bulundurularak, Genel Sekreter tarafından en fazla bir ay
uzatılabilir.

Otto Makine
Review Our Catalogs
You can review and download our Otto Machine Catalogues!
Online Katalog
Otto Makine
Online Katalog
Click to Download Catalog!
Download Catalog
Online Katalog - Kopya(Yeni)
Otto Makine
Online Katalog - Kopya(Yeni)
Click to Download Catalog!
Download Catalog